top of page

רישוי עסקים

מהו רישוי עסקים?

מטרת הליך רישוי עסקים, שבסופו מונפק רישיון עסק ע״י הרשות המקומית, הינה להבטיח כי העסק עומד בכל הקריטריונים הנדרשים לשמירה אופטימלית על בטיחות, בריאות וביטחון הציבור. ניהול פעילות עסקית ללא רישיון מתאים ותקף, מהווה עבירה על החוק. הליך זה מתייחס לבית עסק הנדרש ברישיון על פי צו רישוי עסקים.

צו רישוי עסקים כולל עשרה תחומי עיסוק עיקריים הדרושים ברישיון ובניהם: מזון, בריאות, רוקחות, כימיה, חקלאות, אבטחה, אנרגיה ועוד.
 

מתי נדרש הליך רישוי עסקים?

בקשה לרישיון עסק מוגשת עם הקמתו של עסק חדש שתחום פעילותו כלול בצו לרישוי עסקים.
בנוסף, כל שינוי בבעלות, במבנה העסק או באופי פעילותו העסקית, דורש הגשה מחודשת של הבקשה לרישיון. במידה ועסק קיים חווה שינויי בעלות כמו שינוי שם החברה אצל רשם החברות, העברה של הבעלות, הצטרפות של שותף חדש או פרישה של שותף קיים, מכירה של זכויות החברה או  מינוי של מנהל קבוע, יהיה על בעלי העסק להתחיל שוב בהליך רישוי ולהגיש בקשה לרישיון.


בין לקוחותינו, עסקים מתחומים:

רשתות אופנה, חנויות מסחר, קניונים, חניונים, בתי מרקחת, פודטראקים, מסעדות, בתי קפה, פאבים, קייטרינג, קונדיטוריות, תחנות דלק, בתי מלון, חדרי אוכל לתאגידים, מטבחי עובדים בארגונים, אולמות אירועים, אולמי תרבות, מכוני יופי, מחסני מזון, האנגרים, חדרי כושר, מכונים, ייצור תעשייה, תעשיית מזון, ועוד.

השלבים להוצאת רישיון עסק

שלב מס' 1 – הכנת תוכנית ומילוי טופסי בקשה לרישיון

 • תחילה, יש לאסוף את המידע הרלוונטי לצורך הנפקת הרישיון. לשם כך, יש לבקש לקבל את האינפורמציה הרלוונטית מהיחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית ומתיק הבניין בעירייה. קבלת מידע מוקדם מאפשר ללמוד לעומק את הנושא ולבחון את קיומם של מכשולים אפשריים בדרך לרישיון כמו חריגות בנייה ואחרים.

 • בהתאם לנתונים, יש לערוך את התוכנית בהתאמה לדרישות הספציפיות של כלל הגורמים (משרד הבריאות, משטרה, הנדסה וכיבוי אש), תוך מתן דגש על הדרישות הספציפיות של הרשות המקומית הרלוונטית, אשר עשויים להיות שונים במעט משל מקבילותיה.

 • מדידת הנכס ובחינת מידת ההתאמה בין התוכנית האדריכליות לבין המצב הקיים.

 • הכנת הבקשה להגשה הכוללת את התוכנית המאושרת ואת הטפסים הרלוונטיים.


שלב מס' 2 – הגשת הבקשה למחלקת רישוי עסקים המקומית

 • הגשת המסמכים אל המחלקה לרישוי עסקים.

 • תשלום אגרה וקבלת אישור על הגשת הבקשה.

 • הכנות לקראת מפגשי ביקורת מטעם הגורמים המאשרים.

 • ביקורות בעסק מטעם הגורמים המאשרים המספקים דו"חות בהתאם לנתונים בשטח.

שלב מס' 3 – מתן רישיון

 • המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית תרכז את חוות דעת של גורמי הרישוי השונים.

 • במידת הצורך, יודרך בעל העסק בנוגע לתיקון ליקויים קיימים.

 • הגשת בקשה לאישור סופי מגורמי הרישוי השונים.

 • עם קבלת כלל האישורים הנדרשים – מתן רישיון עסק החתום בידי מנהל אגף רישוי עסקים.

שירותינו המתקדמים בתחום רישוי עסקים כוללים:

 • בדיקות היתכנות לפני שכירת נכס פוטנציאלי.

        מומחינו יבדקו מקרוב את המבנה וגם יבצעו בחינה של תיק הרישוי / הבניין, תוך בחינת מדיניות העירייה והתב"ע.

 • ניהול מלא של תהליך הרישוי וליווי יד לקבלת רישיון עסק.

 • טיפול מקצועי בהיתרים נלווים כמו היתר סגירת חורף ואחרים הקשורים לעסק.

DSC04900.JPG

מעוניינים לקבל רישיון לעסק?

 אם גם אתם מוצאים את עצמכם חוששים מהליך ביורוקרטי סבוך ומתיש שיגזול מזמנכם ויגרום לכם טרדה מרובה, ואם גם לכם חשוב לנהל את התהליך ביעילות מקסימלית ובמינימום זמן, חשוב שלא תתפשרו על ליווי אישי מקצועי וצמוד לכל אורך הדרך.

bottom of page