שירותי החברה

שירותי החברה

ליווי בהליך הוצאת רישיון עסק, כל עסק הדרוש ברישיון. משלב ההקמה ועד לקבלת הרישיון, כולל היתרים נלווים, פרשות טכניות וכל הדרוש לעסק.

ליווי לקבלת אישור המאפשר לבצע תהליכי ייצור, הכנה, אריזה ועוד. רישיון יצרן מותנה בקבלת רישיון עסק תחילה.

ליווי לתכנון פונקציונאלי ותכנון מטבחים מלא, כולל מכרזים, למטבחים תעשייתיים ומסחריים בכל קנה מידה.

ליווי מהשלב הראשוני לתכנון המפעל על כל תחומיו, לצורך קבלת אישור ראשוני של משרד הבריאות לתוכנית והתאמתו לדרישות הרשות המקומית ולקבלת רישיון עסק. 

בדיקות מקיפות להתכנות וכדאיות עסקית לעסק/נכס, מול הרשות המקומית או משרד הבריאות. הצגת תמונה מקיפה למצב נוכחי ועתידי של הנכס.

ליווי להוצאת היתר הניתן לעסק או נכס לחרוג משימושו המקורי שהוגדר בתב״ע/היתר. 

ליווי להוצאת היתר המאשר בנייה חריגה או תוספת כגון: ארובה, דק, מבנה ועוד. 

כל עסק מחויב באישור נגישות. אנו נותנים מענה גם לנגישות כחלק בלתי נפרד מהליך הרישוי לעסק. 

בדיקות מקיפות להתכנות וכדאיות עסקית לעסק/נכס, מול הרשות המקומית או משרד הבריאות. הצגת תמונה מקיפה למצב נוכחי ועתידי של הנכס.

רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם