היתר לשימוש חורג

היתר לשימוש חורג

מהו היתר לשימוש חורג?

היתר לשימוש חורג הינו אישור לחרוג משימוש בקרקע או בבניין שאינו תואם לתב"ע (תוכנית בניין עיר) בו הוגדר הייעוד המקורי של הנכס או לחילופין מההיתר הבנייה שמגדיר את אופי השימוש בנכס.  

הבקשה מוגשת ע"י בעל הנכס/עסק לוועדה המקומית לתכנון ובנייה והיא זו שמאשרת ומנפיקה את ההיתר.

המחלקה בודקת האם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

  • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
  • באם אין היתר בנייה – בודקת את מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
  • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה והתב״ע. 

הוועדה שוקלת בין היתר את השפעת מתן ההיתר על הסביבה בה נמצא המבנה / העסק מבחינות רבות כגון אופי האזור, איכות הסביבה, תנועה, מרקם החיים ועוד.

הגשת בקשה להיתר לשימוש חורג כוללת:

כמה נתונים חשובים:

  • ההיתר ניתן לזמן קצוב שבסיומו יש לפעול לחידוש ההיתר.
  • היתר לשימוש חורג מתוכנית ניתן לתקופה מוגבלת מראש.
  • היתר לשימוש חורג מהיתר אינו חייב להיות מוגבל בזמן.
  • הליך זה זהה במהותו להליך הוצאת היתר בנייה.
  • היתר לשימוש חורג איננו רישיון עסק ולא בא במקומו. חידוש ההיתר יותנה בחידוש רישיון לעסק שפג תוקפו.
  • קבלת ההיתר כרוכה בתשלום אגרת שימוש חורג, היטל השבחה, פרסומים ועלויות נוספות שיש לקחת אותם בחשבון לפני כניסה להליך שימוש חורג.
רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם