רישיון עסק זמני

רישיון עסק זמני
מהו רישיון עסק זמני לעומת היתר זמני ומהם הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת הרישיון
רישיון עסק זמני
שתף

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים מתיר את פעילותו של בית העסק הטעון רישוי רק במידה ומפעיל העסק מחזיק ברישיון או בהיתר זמני המאפשר את פעילותו. פעילות זמנית של העסק מתאפשרת באמצעות רישיון עסק זמני או באמצעות היתר זמני לעסק, המאפשרים קיום פעילות עסקית זמנית, אך הם שונים במהותם ואינם זהים בהגדרתם ובמטרתם.

מהו רישיון זמני לעסק?

רישיון זמני הינו רישיון המיועד לעסק הפועל באופן עראי ושאינו פעיל לאורך השנה. בקטגוריה זו ניתן למנות עסקים זמניים כמו קייטנות לילדים, אירועים חד פעמיים ,פסטיבלים ועסקים אחרים שפעילותם זמנית. תוקף הרישיון מוגדר בתקנות רישוי עסקי תשס"א והוא משתנה מפעם לפעם.

 מהו היתר זמני לעסק?

היתר זמני מיועד לעסק קבוע הזקוק לאישור זמני עד לקבלת רישיון עסק קבוע. ההיתר הזמני יינתן לתקופה קצובה, עד שנתיים לפי תיקון 34 ברפורמה משנת 2019  והוא ניתן לבית העסק במטרה לאפשר לגורמי האישור השונים לבדוק את פעילותו לקראת קבלת רישיון קבוע. בהיתר יוגדרו תנאים בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000, ובמידה ובית העסק יעמוד בהן במלואן, יוכל לקבל רישיון עסק קבוע. במידת הצורך, אף ניתן להאריך את תוקפו של ההיתר הזמני לשנה נוספת.

חוק רישוי עסקים מסמיך את הרשות המקומית לבטל רישיון או היתר זמני בהתאם לצורך. במקביל, רישיון או היתר זמני לא יבוטלו בידי העירייה ללא התייעצות מול גורם האישור ובמידה ולא ניתנה זכות טיעון למחזיק ברישיון / בהיתר הזמני. ביטול רישיון או היתר זמני ייכנס לתוקף לאחר 60 יום ממועד ההודעה הרשמית על ביטולו בידי הרשות המקומית.

מהם הקריטריונים בהם יש לעמוד על מנת לקבל היתר זמני לעסק?

מתן היתר זמני לעסק מתאים לעסקים שטרם עומדים במכלול הדרישות השונות הנדרשות לשם קבלת רישיון עסק, אך עומדים בדרישות הבסיסיות שהן כורח המציאות בכל שלב, כמו התאמה לדיני התכנון והבנייה. במידה והפעילות העסקית חורגת מהשימוש המותר במבנה, לא ניתן לקבל היתר זמני.

איך מתחילים?

הצעד הראשון בהליך רישוי עסקים הינו הגשת בקשה למחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית. המחלקה בוחנת את הבקשה ומעבירה אותה לאישור כלל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשטרה, כיבוי אש, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ועוד. התהליך ארוך ומורכב, ורישיון העסק יונפק רק לאחר עמידה מלאה בכלל התנאים הנדרשים. במקרים מסוימים, כאמור, ולאחר עמידה בתנאי הבסיס הנדרשים, ניתן יהיה לקבל היתר זמני לפעילות העסק, בעוד בעל העסק ממשיך במקביל לנקוט בכל האמצעים הדרושים לקבלת רישיון קבוע.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

תקנות נגישות השירות הן תקנות שמטרתן לאפשר לבעלי מוגבלויות להתנהל במרחב הציבורי תוך השתלבות מיטבית בסביבתם.
רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם