תו סגול רישוי עסקים

תו סגול רישוי עסקים
כל ההנחיות וההגבלות שעסקים צריכים לעמוד בהם להפעלת עסק בזמן הקורונה
תו סגול רישוי עסקים
שתף

כחלק ממערך ההנחיות אשר פורסמו במסגרת התקנות לשעת חירום – קורונה התש"ף, על בעלי עסקים הנדרשים לתו הסגול להגיש לעירייה המקומית הצהרה על עמידה בדרישות התו.

איך מגישים את ההצהרה?

את ההצהרה ניתן להגיש באופן מקוון. יש לשים לב כי כל השדות הדרושים מולאו כנדרש ולחתום על ההצהרה באופן המתאים למחשב / למכשיר הסלולרי של מגיש ההצהרה. לאחר שליחת ההצהרה, תתקבל הודעת אישור על הגשתה במסרון או במייל. עם קבלת האישור, ניתן להפעיל את בית העסק, תוך עמידה מלאה בתנאים הכלולים בהצהרה. מעבר לכך, יש לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ואחר עדכוני התקנות המתפרסמות מפעם לפעם.

מה כוללים תנאי ההצהרה לקבלת תו סגול רישוי עסקים?

 1. מדידת חום ותשאול:
  • יש לתשאל את הנכנסים לבית העסק בנוגע לשיעול, חום מעל 38 מעלות או מגע עם חולה קורונה מאומת בשבועיים האחרונים. זאת ועוד, חובה לתשאל את כלל העובדים.
   לא תותר כניסתו של מי שהשיב בחיוב בנוגע לשיעול, למעט מי שסובל משיעול כרוני על רקע אסטמה או מצב כרוני אחר.
  • יש למדוד חום באמצעות מכשיר בלתי פולשני למדידת חום
 1. הקפדה מלאה על שמירת כללי ההיגיינה מצד העובדים. חובה להקפיד על חיטוי תדיר של המשטחים הפנימיים בעסק.
 2. התקנת מחיצה בדלפק העסק – יש להתקין מחיצה לשם מניעת העברת רסס בין הלקוחות למוכר.
 3. מרחק: הקפדה מקסימלית על שמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם מתגוררים יחד.
 4. סימון מקומות ייעודיים לעמידה באזור התורות ובאזור הקופות הרושמות.
 5. הצבת שילוט בולט בעניין שמירה על מרחק כנדרש
 6. מניעת צפיפות באופן בו בכל זמן נתון לא ישהו לקוחות בשטח החנות ביחס של יותר מ – 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. אם שטח החנות עולה על 100 מ"ר, מספר הלקוחות השוהים בחנות בו זמנית לא יעלה על ארבעה לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 7. עסק המקיים משמרות – יש להקפיד, במידת האפשר, על שיבוץ עובדים קבועים במשמרות קבועות.
 8. הגדרת מתכונת תעסוקה בידי המעסיק לעובדים שעל פי שיקול דעתו יוכלו לבצע את עבודתם מחוץ לשטח בית העסק, וזאת, בהתאמה לצרכי העסק וליכולת היישום של המעסיק בנוגע למתכונת עבודה מסוג זה.
 9. עבודה מול ספקים: המעסיק יוודא כי כל אחד מהעובדים יעבוד, במידת האפשר, מול ספקים קבועים.
 10. הסעה: במידה וקיים שירות הסעות המופעל בידי המעסיק, יש לשבץ, במידת האפשר, קבוצת עובדים קבועה בכל הסעה.
 11. המעסיק נדרש לנהל רישום, ממוחשב ככל האפשר, של הנתונים הבאים:
  • מספר התשאולים שבוצעו לנכנסים (בנוגע לשיעול, לחום ולמגע עם חולה קורונה), מספר מדידות החום שבוצעו ומספר האנשים שלא הוכנסו עקב תוצאות התשאול / מדידת החום.
  • מספר הלקוחות והספקים במקום העבודה

ההגבלות החלות על בעלי עסקים בהתאם לתנאים לעיל:

 • איסור התקהלות בפינת הקפה / במטבחון
 • הקפדה על ציוד אישי קבוע לכל אחד מהעובדים
 • אכילה / שתייה על ידי העובדים יוגבלו, במידת האפשר, לחדר הקבוע של כל עובד
 • עמידה במגבלות כוח האדם כדלהלן:
  • בחדר ששטחו עד 20 מ״ר יוכלו לשהות בו זמנית שני עובדים בלבד.
  • במידה וקיימת מחיצה ייעודית למניעת העברת רסס בין עובד לעובד, יוכלו לשהות בחדר יותר עובדים.
  • בחדר ששטחו מעל 20 מ"ר ישהו בו זמנית 5 עובדים לכל היותר.
  • במידה וקיימת מחיצה ייעודית למניעת העברת רסס בין עובד לעובד, יוכלו לשהות בחדר יותר עובדים.
  • פגישות ודיונים עד 8 עובדים בחדר בלבד.
  • הנחיית העובדים בנוגע לשמירה על כללי ההיגיינה
 • עמידה בהנחיות בעניין חבישת מסכה כדלהלן:
  • אין להתיר כניסת אנשים ללא מסיכה לבית העסק (אלא אם כן הנכנס פטור מחבישת מסיכה, כמו ילד מתחת לגיל 6 או אדם שהינו מוגבל)
  • אין לספק שירות למי שאינו חובש מסכה (אלא אם כן הוא פטור מחבישת מסיכה, כאמור לעיל)
  • יש להציב בכניסה לעסק ובמקומות בולטים שילוט בנוגע לחובת חבישת מסיכה.
  • במידה וקיימת מערכת כריזה בעסק חובה להכריז על חובת חבישת המסכה פעם בחצי שעה, לכל הפחות.
  • יש להקפיד שהעובדים יחבשו מסכה

מהם חובותיו של מעסיק המעוניין לעמוד בתנאי התו הסגול?

 • מינוי עובד ל"אחראי קורונה" אשר יפקח על העמידה בתנאים
 • הצבת שילוט בולט המיועד לעובדים בנוגע לתנאי התו הסגול
 • מנהל העסק כמו גם אחראי הקורונה שנבחר יחתמו על הצהרת מחויבות לעמידה בתנאים
 • מניעת כניסת / שהיית עובד שנוכחותו תגרום להפרת אחד מהתנאים

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

רישיון עסק מוענק לעסקים על ידי הרשות המקומית - כל המידע שדרוש לקבלת רישיון עסק
מהו רישיון עסק זמני לעומת היתר זמני ומהם הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת הרישיון
תקנות נגישות השירות הן תקנות שמטרתן לאפשר לבעלי מוגבלויות להתנהל במרחב הציבורי תוך השתלבות מיטבית בסביבתם.
רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם