הליך הוצאת רישיון עסק / רישוי עסקים

הליך הוצאת רישיון עסק / רישוי עסקים
כל המידע לגבי ההליך, שלבים ומדוע עסק לא יכול להתנהל ללא רישיון
מאמר צו רישוי עסקים
שתף

רישוי עסקים מיועד לעסקים הנדרשים לקבל רישיון לפעילותם העסקית בהתאם לצו רישוי עסקים. מטרת הרישיון הינה להבטיח כי העסק יעמוד בכלל הקריטריונים הנדרשים לצורך שמירה אופטימלית על בטיחות הציבור, בריאותו וביטחונו. בצו כלולים רשימת תחומי העיסוק הדורשים רישוי כדוגמת בריאות, רוקחות, כימיה, חקלאות, אבטחה, אנרגיה ועוד וניהול פעילות עסקית ללא רישיון מתאים ותקף מהווה עבירה על החוק.

מתי נדרש הליך זה?

בקשה לרישוי עסק נדרשת במהלך ההקמה של עסק חדש שתחום פעילותו כלול בצו לרישוי עסקים. מעבר לכך, כל שינוי בבעלות, במבנה העסק או באופי פעילותו העסקית, דורש הגשה מחודשת של בקשה לרישיון. במידה ועסק קיים חווה שינויי בעלות כמו שינוי שם החברה אצל רשם החברות, העברה של הבעלות, הצטרפות של שותף חדש או פרישה של שותף קיים, מכירה של זכויות החברה או  מינוי של מנהל קבוע, יהיה על בעלי העסק להתחיל שוב בתהליך רישוי עסקים ולהגיש בקשה לרישיון.

מה כולל ההליך?

שלב מס' 1 – הכנת תוכנית ומילוי טופסי בקשה לרישיון

 • תחילה, יש לאסוף את המידע הרלוונטי לצורך הנפקת הרישיון. לשם כך, יש לבקש לקבל את האינפורמציה הרלוונטית מהיחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית ומתיק הבניין בעירייה. קבלת מידע מוקדם מאפשרת ללמוד לעומק את הנושא ולבחון את קיומם של מכשולים אפשריים בדרך לרישיון כמו חריגות בנייה ואחרים.
 • בהתאם לנתונים, יש לערוך את המסמכים בהתאמה לדרישות הספציפיות של כלל הגורמים (משטרה, כיבוי אש, הרשות המקומית), תוך מתן דגש על הדרישות הספציפיות של הרשות המקומית הרלוונטית, אשר עשויים להיות שונים במעט משל מקבילותיה. ניהול התהליך במשרד מקצועי לרישוי עסקים שמאחוריו ניסיון מקצועי מול הרשות המקומית הרלוונטית, יאפשר לכם לצלוח את התהליך במהירות וביעילות מקסימלית.
 • מדידת הנכס ובחינת מידת ההתאמה בין התוכנית האדריכליות לבין המצב הקיים.
 • הכנת בקשה לקבלת רישיון עסק הכוללת את כלל הטפסים הנוגעים להשלכות הסביבתיות השונות הצפויות כתוצאה מהפעילות העסקית.

שלב מס' 2 – הגשת הבקשה למחלקת רישוי עסקים המקומית

 • הגשת המסמכים אל המחלקה לרישוי עסקים
 • תשלום אגרה וקבלת אישור על הגשת הבקשה
 • הכנות לקראת מפגשי ביקורת מטעם הגורמים המאשרים
 • ביקורות בעסק מטעם הגורמים המאשרים המספקים דו"חות בהתאם לנתונים בשטח

שלב מס' 3 – מתן רישיון

 • המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית תרכז את חוות דעת של גורמי הרישוי השונים
 • במידת הצורך, יודרך בעל העסק בנוגע לתיקון ליקויים קיימים
 • הגשת בקשה לאישור סופי מגורמי הרישוי השונים
 • עם קבלת כלל האישורים הנדרשים – מתן רישיון עסק החתום בידי מנהל אגף רישוי עסקים

שירותינו המתקדמים בתחום רישוי העסקים כוללים:

 • בדיקות היתכנות לפני שכירת נכס פוטנציאלי. מומחינו יבדקו מקרוב את המבנה וגם יבצעו בחינה של תיק הרישוי / הבניין, תוך בחינת מדיניות העירייה והתב"ע.
 • ניהול מלא של הליך הרישוי.
 • טיפול מקצועי בהיתרים נלווים כמו היתר סגירת חורף ואחרים.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

מהו רישיון עסק זמני לעומת היתר זמני ומהם הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת הרישיון
רישיון עסק מוענק לעסקים על ידי הרשות המקומית - כל המידע שדרוש לקבלת רישיון עסק
רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם