רישוי עסקים בתל אביב

רישוי עסקים בתל אביב
כל המידע לגבי הליך הרישוי בעיריית תל אביב
רישוי עסקים תל אביב
שתף

כעיר הנחשבת לבירה העסקית והמסחרית של ישראל, עיריית תל אביב מציעה מענה מקצועי ומתקדם בתחום רישוי העסקים ומהווה מודל לחיקוי עבור רשויות מקומיות אחרות. באתר העירייה ניתן למצוא את כל האינפורמציה הדרושה לבעלי עסקים בתחילת דרכם המעוניינים לבדוק את נושא הרישוי.

כיום הליך זה עובר שינוי וייעול ומעבר למערכת מקוונת.

סוגי רישיונות והיתרים לעסקים – עיריית תל אביב

מטרתו של רישיון עסק הינה להבטיח כי ננקטו כלל הסידורים הנדרשים להפעלת העסק באופן חוקי ותקין המאושר על ידי כלל הגורמים המקצועיים שאישורם נדרש כחוק, וזאת, מתוך מטרה להגן על שלום הציבור. יצוין, כי בסמכותה של רשות הרישוי לבטל רישיון בלוויית הליך שימוע, כחוק.

בהתאם לכך, קיימים מספר סוגי רישיונות והיתרים:

  • רישיון לצמיתות: רישיון שתוקפו לצמיתות ועומד כל עוד לא בוטל על ידי רשות הרישוי או כל עוד לא חלו בעסק שינויים או החלפת בעלות.
  • רישיון תקופתי: רישיון שתוקפו לשנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים. רישיון מסוג זה יחודש מעת לעת עם תשלום אגרה קבועה. במידה וניתן היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון יהיה מוגבל לתקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג.
  • כפל רישיון: כפל רישיון יינתן לבעל עסק המצהיר שרישיונו בתוקף נפגם או אבד. רישיון זה יינתן גם במקרה בו הרישיון, שהיה אמור להגיע באמצעות הדואר, לא הגיע ליעדו. הנפקתו של רישיון זה תהיה כרוכה בתשלום של מחצית מעלות אגרת הרישוי.
  • רישיון זמני: רישיון הניתן לפרק זמן שהינו קצר מפרק הזמן המוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000. תוקפו – לכל הפחות שנה. רישיון מסוג זה יינתן לעסק שאופיו זמני. תוקפו של רישיון זה הוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000 והוא משתנה מפעם לפעם.
  • היתר זמני – היתר לפעילות עסקית שתוקפו מוגבל לשנה אחת ובו מוגדרים תנאים שונים, שאם יעמוד בהם בעל העסק, יוכל לקבל רישיון עסק. היתר זמני מסוג זה ניתן לעסקים שטרם השלימו את מכלול דרישות גורמי הרישוי וטרם עמדו בתנאי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000.

היתר זמני הניתן לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורמי הרישוי יינתן במקרים הבאים:

  • במקרה שחלפו 30 יום ממועד שליחת הבקשה לחוות דעתם של גורמי הרישוי השונים ולא נתקבלה כל תגובה, ולאחר שליחת תזכורת והמתנה של שבוע ימים מאז שליחת התזכורת טרם נתקבלה תגובה מצד גורמי הרישוי, יש להתייחס אל בית העסק כאילו קיבל היתר זמני לפעילות עד שנה.
  • אם פעילות העסק אושרה על ידי כלל הגורמים אך חלק מהם נתנו היתר זמני בלבד.
  • במידה וההכרעה בדבר ההיתר נתונה לסמכות רשות הרישוי ואינה ניתנת אוטומטית.
  • במידה הוגשה בקשה להחלפת בעלות בצירוף תצהיר המעיד כי לא חלו כל שינויים אחרים בעסק.
  • במידה והוגשה בקשה לחידוש רישיון תקופתי אך טרם נתקבלה תגובה מהגורמים המאשרים.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות הסביבה, למנוע סכנה לשלום הציבור ולהבטיח את בטיחותם של השוהים בבית העסק ואת קיומם של תנאי תברואה נאותים.
מהו רישיון עסק זמני לעומת היתר זמני ומהם הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת הרישיון
רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם