צו רישוי עסקים

צו רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות הסביבה, למנוע סכנה לשלום הציבור ולהבטיח את בטיחותם של השוהים בבית העסק ואת קיומם של תנאי תברואה נאותים.
מאמר צו רישוי עסקים
שתף

חוק רישוי עסקים (תשכ"ח – 1968) נועד להבטיח את איכות הסביבה, למנוע סכנה לשלום הציבור, להבטיח את בטיחותם של השוהים בבית העסק ואת קיומם של תנאי תברואה נאותים ואף לוודא כי העסק יעמוד בכלל התנאים הנדרשים לבטיחות אש.

עסקים טעוני רישוי

צו רישוי עסקים (התשנ"ה – 1995) מפרט את תחומי הפעילות העסקיים להם נדרש רישיון עסק.
לכל קבוצה רשימת פריטים אשר הוגדרו כטעוני רישוי.

 • קבוצה מס' 1- בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 • קבוצה מס' 2 – דלק ואנרגיה.
 • קבוצה מס' 3 – חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה מס' 4 – מזון
 • קבוצה מס' 5 – מים ופסולת
 • קבוצה מס' 6 – מסחר ושונות
 • קבוצה מס' 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
 • קבוצה מס' 8 – רכב ותעבורה
 • קבוצה מס' 9 – שירותי שמירה ואבטחה
 • קבוצה מס' 10- תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

הגורמים המאשרים

קיימים מספר גורמים שאישורם נדרש לקיום העסק. גורמים אלה יהיו רשאים להתנות את מתן האישור בתנאים ספציפיים ובתנאים אחרים, בהתאם לחוק.

אילו גורמים נוטלים חלק בהליך הרישוי?

 • רשות הרישוי – לכל רשות מקומית רשות רישוי משלה, אשר בידיה הסמכות להוציא רישיונות לעסקים
 • גורמי רישוי – גורמים ברשות המקומית שאישורם, המותנה בתנאים מסוימים ובדרישות ספציפיות, נדרש לשם קבלת הרישיון (הוועדה לתכנון ובנייה, יחידת ההנדסה, הפיקוח העירוני)
 • נותני אישור – גורמים מקצועיים במשרדי הממשל אשר הוסמכו לספק אישור לרישיון לרבות משרד הבריאות, משרד הכלכלה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות והמשטרה.
 • גורמי אישור נוספים – גורמים מקצועיים נוספים לרבות שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה, המשמשים כגורמים מאשרים לרשות הרישוי.
 • גורמים נוספים גורמים ממשלתיים שאינם מהווים חלק מנותני האישור שהוזכרו לעיל, כמו משרד התחבורה שאישורו נדרש לרישוי לעסקים מתחום הרכב, ועוד.
 • תנאי סף לקבלת רישיון עסק

רשות הרישוי או הגורם המספק את האישור רשאים להתנות את מתן הרישיון בשלושה תנאים:

 • תנאי מוקדם – תנאי שעל בעל העסק לקיים טרם מתן הרישיון / ההיתר הזמני
 • תנאי ברישיון – כאשר הרישיון  / ההיתר הזמני כולל תנאים בהם יש לעמוד באופן מתמשך במהלך תפעול העסק
 • תנאי נוסף – תנאי שהוסף לרישיון / להיתר הזמני לאחר שהוצא

גורם האישור רשאי לשנות / להוסיף תנאים ברישיון שניתן לתקופה או לצמיתות בכל עת שיידרש. הצבת התנאים מהווה חלק בלתי נפרד מהליך הרישוי ונובעת מצרכים המתעוררים בזמן אמת. במידה ובעל העסק סבור כי התנאים אינם סבירים, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. גם במידה ונקבעו תנאים חריגים בידי שירותי הכבאות, ניתן להגיש ערעור למפקח הכבאות הראשי.

שימוש חורג: חוק רישוי עסקים קובע כי לא ניתן לספק רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה. במקרים מסוימים, ניתן לאשר שימוש חורג ולאפשר לבית העסק לעשות שימוש במבנה באופן שאינו תואם לייעודו המקורי.

תהליך הרישוי

שלב מס' 1: בדיקה מוקדמת של השטח

חשוב ביותר לוודא כי השטח שהנכם מעוניינים לשכור לשם הפעלת בית העסק מתאים לשימוש אותו הנכם מייעדים לו.

שלב מס' 2: קבלת מידע מוקדם והכנת מסמכי בקשה לרישיון

ניתן להגיע באופן פיזי אל היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית או להיעזר באתר האינטרנט של היחידה לרישוי עסקים הרלוונטית.

יש להצטייד בכלל הפרטים הרלוונטיים, לרבות:

 • כתובת מדויקת של בית העסק ומספר ארנונה
 • אינפורמציה מלאה בנוגע למבקש לרבות מספר החברה, פרטי יצירת קשר, הפעילות המתוכננת בשטח העסק, פרטים בדבר מבנה ושטח העסק ועוד.

שלב מס' 3: הגשת בקשה ותשלום אגרה

הגשת טופס בקשה לרישיון עסק בצירוף המסמכים הנדרשים ותשלום האגרה הנלווית

שלב מס' 4: בחינת הבקשה על ידי היחידה לרישוי עסקים

בשלב זה, יונפק אישור על הגשת הבקשה

שלב מס' 5: העברת הבקשה לגורמי האישור השונים בהתאם לאופי העסק

היחידה לרישוי עסקים תעביר את הבקשה לאישורם של כלל הגורמים הרלוונטיים

שלב מס' 6: בחינת הזכאות לרישיון / להיתר זמני

היחידה לרישוי עסקים תרכז את מכלול חוות הדעת מטעם כלל גורמי האישור ובהסתמך על הנתונים תביא את הבקשה אל הישורת האחרונה באחד מהאופנים הבאים:

שלב סופי: אישור / סירוב / מתן תנאים מוקדמים

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם