שירותי החברה

רשיון עסק

מהו רשיון עסק?

 

רישיון עסק הינו היתר המונפק לבעל עסק ע"י אגף רישוי עסקים ברשויות המקומיות (מכוח חוק רישוי עסקים משנת 1968), לפעול וזאת לאחר שעמד בכל דרישותיהם ובדרישות הגורמים המאשרים, לתקופה שקבועה בחוק.

מטרת חוק זה היא לשמור על בריאות, בטיחות ואיכות חייו של הציבור ולהבטיח את פעילותו התקינה של העסק לטובת
הציבור ולטובת בעליו. 

רישיון עסק ניתן באופן אישי לכל עסק ולפי סוג הפעילות המבוקשת. 

 

היתר זמני:

רשיון עסק לתקופה קצובה ממה שנקבע בחוק, בכפוף לתנאים ולדרישות של הגורמים/רשות. 
התקופה המירבית במצטבר לקבלת היתר זמני – עד שנתיים.

 

חוק רישוי עסקים משנת 1968 קובע אילו בתי עסק טעוני רישוי במטרה להבטיח:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;

 4. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;

 5. קיום הדינים הנוגעים לחוק תכנון ובניה;

 6. קיום סידורי כבאות למניעת דליקות.

 

ניתן ואף מומלץ להיכנס לאתרים של הרשויות השונות וגורמי הרישוי הרלוונטים ברישוי עסקים, לקבלת מידע נרחב ומפורט, לפי סוג העסק.

 

שרותי המשרד ברישוי עסקים:

 1. בדיקות התכנות מקיפות לפני שכירת נכס פוטנציאלי המתבססות על ביקור במקום, בדיקת תיק רישוי או בניין, בדיקת תב"ע החלה על המקום ומדיניות העירייה.

 2. טיפול מלא בכל הליכי הרישוי לרבות תכנון, מדידות, עריכת תכניות (גרמושקה), אישורים מקדמיים של גורמי הרישוי הרלוונטיים וליווי העסק עד לקבלת רשיון העסק המיוחל (או לחילופין היתר זמני לעסק לתקופה קצובה).

 3. טיפול בהיתרים נלווים הדרושים לעסק כגון: היתר לילה, היתר ישיבה חיצוני על המדרכה / פרטי, היתר סגירת חורף, היתר שילוט.

רשיון יצרן​

מהו רשיון יצרן?

 

כל עסק שמייצר ומוציא מזון מתחום המפעל או המטבח בו יוצר, מחוייב ברשיון יצרן. רשיון יצרן/מפעל מזון הינו אישור המונפק על ידי שירות המזון במשרד הבריאות (גורם מאשר) ומטרתו לאפשר פיקוח על הייצור במפעלי מזון בארץ במטרה לשמור על בריאות הציבור. רשיון יצרן הינו הליך שמתבסס על רשיון העסק ולא ניתן לקבלו ללא רשיון עסק ואינו בא במקומו.

 

בהתאם לסעיף 321 (א) (1) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, "רישיון שניתן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960, שהיה תקף ביום תחילתו של חוק זה  יראו אותו כאילו ניתן לפי סעיף 29 לחוק זה, לתקופה של שנתיים ממועד פקיעת הרישיון האמור"

 

שרותי המשרד ברשיון יצרן:

 1. בדיקת התכנות לפני שכירת נכס פוטנציאלי.
 2. תכנון המפעל ותזרימי המזון לפרטים, לרבות תוכנית מפורטת  ופרשה טכנית.
 3. טיפול מלא בהליך הרישוי לרבות תכנון, מדידות, עריכת תוכנית (גרמושקה), אישורים מקדמיים של משרד הבריאות וגורמי הרישוי הלרוונטים וליווי המפעל עד לקבלת רשיון העסק והיצרן המיוחלים. 

היתרי בנייה ושימוש חורגים​

מהו היתר בנייה?


היתר בניה הינו אישור שניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודות בנייה/הריסה/שינוי בשימושים במקרקעין. 
ההיתר כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי של הבקשה שאושרה בצרוף תוכנית ההיתר (גרמושקה). שני המסמכים נחתמים בחותמת ייחודית במעמד אישורם וניתן לו מס' היתר.


מהו שימוש חורג?

 

הנו אישור עבור שימוש בקרקע/נכס/בניין אשר מאשר לחרוג מהשימוש שלמטרתו הוא הוגדר ומיועד בתוכנית בניין עיר או בהיתר בנייה. האישור ניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומותנה בהליך של היתר לשינוי הייעוד.


ההליך הנו הליך מורכב הכרוך לעיתים קרובות בעלויות כבדות, פרסומים והתנגדויות.
ללא קבלת ההיתר לשימוש חורג, העסק לא יוכל להשלים את הליך רישוי העסק.
ישנה עדיפות לערוך בדיקת היתכנות לאישור השימוש המבוקש טרם שכירת הנכס המבוקש. 


שרותי המשרד:

 1. בדיקת התכנות לאבחון השרות הנדרש בהיתר בניה / תב"ע.
 2. טיפול בהליך שימוש חורג מלא מתחילתו (הגשת תיק מידע) ועד לקבלתו.​

בדיקת היתכנות​

בעלי עסקים רבים מתקשים למצוא נכס שיתאים לצרכיהם או לצורך העסק המיועד.  כאשר נמצא נכס פוטנציאלי חשוב מאוד לבדוק שאכן הוא עומד ועונה לדרישות הרישוי, ושל הרשות המקומית וכמובן של וגורמי הרישוי השונים. 

 

מטרת הבדיקה המקדמית היא לבדוק את ההיתכנות להקמת עסק וכדאיותו בנכס הפוטנציאלי ונעשית טרם לקיחתו.

 

הבדיקה כוללת:

 • בדיקת תיק בניין בארכיב העירייה במטרה לבדוק היתרי בניה, צווי הריסה.
 • בדיקה מול אגף ההנדסה במטרה לבחון את התב"ע החלה על האזור.
 • בדיקת תיק רישוי – אגף רישוי עסקים במטרה לבדוק היסטוריה של הנכס מבחינת רישוי עסקים.
 • האם חל על הנכס צו סגירה  (צו סגירה שניתן לעסק חל על הנכס ומלווה אותו עד להוצאת רישיון עסק).
 • ביקור במקום ועריכת סיור מקצועי לצורך השוואה בין היתרי הבניה למצב הקיים בפועל. בדיקת מדיניות העירייה החלה על האזור, מבחינת היתרי לילה, היתרי ישיבה ושימור מבנים. 

 

הממצאים מועברים ללקוח בדו"ח מפורט הכולל המלצות, פירוט בעיות וקשיים עתידיים והגבלים החלים במקום.

תכנון​

תכנון העסק / מטבח / מפעל מזון ובנייתו הינו שלב קריטי וחשוב מיד עם שכירת הנכס ומשליך על עתידו התנהלותו והצלחתו כאחד.


התכנון מתחיל מאבחון מדויק של סוג העסק ואופיו (ע"י תוכנית עסקית ו/או פרשה טכנית למזון), אופן קבלת חומרי הגלם, עיבודם ועד להוצאת המנה המוכנה (בבתי אוכל) ו/או בהפקת התוצרת המוכנה (במפעל מזון).


חשוב לשים דגש על שלב זה בידיעה כי תכנון חסר ולקוי יכול להביא לכישלון העסק/מפעל.


יש לקבל חוות דעת מקדמית לתכנון ע"י הגורמים הרלוונטים לרבות משרד הבריאות בטרם הקמת העסק בפועל.


שרותי המשרד:

 1. פגישות עם בעל העסק לאבחון העסק.
 2. עריכת פרשה טכנית מפורטת בשיתוף עם בעל העסק
 3. עריכת תכנון פונקציונאלי מלא לרבות תוכניות עבודה, תשתיות, מפרטים, חוברת ציוד על פי דרישת הלקוח.
 4. טיפול לקבלת חוות דעת מקדמית של משרד הבריאות/רשויות/גורמי הרישוי לתכנון.​

יעוץ עסקי​

במהלך השנים היינו מעורבים במתן ייעוץ וליווי של פרויקטים רבים, חדשים מסוגם בארץ  (כגון "פלאג אין" רשת מתחמי קריוקי), הכנסת רשתות עולמיות (כגון "ברגר קינג") וליווי מרכזים מסחריים מורכבים ויחודיים (כגון "שרונה מרקט" -שוק אוכל הראשון מסוגו בארץ).  הליווי הצמוד שלנו הנו משלב ההקמה ועד לקבלת רישיון עסק / יצרן / היתר. 


לנו יש את הידע הניסיון והכלים הנדרשים לתת את הייעוץ וההכוונה הנכונה לכל עסק ועסק גם כשהוא מורכב ראשוני חדשני ומאתגר. אנו לומדים את התחום, חוקרים ומתעדכנים בכל הדרוש בכדי לתת את המענה והייעוץ הטוב ביותר שניתן. 


שרותי המשרד:

 1. פגישות ייעוץ – כמה שנדרש
 2. בדיקות ובירורים ברשויות השונות
 3. מתן הכוונה, ייעוץ ועזרה בנושא הנדרש לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית.​

נגישות​

החוק קובע כי כל מבנה/עסק חייב להיות נגיש ומותאם לבעלי מוגבלויות ונכים.


על כל עסק לשכור מטעמו יועץ נגישות מתו"ס + שירות המאושר ע"י משרד העבודה, על מנת להנחות ולאשר את העסק הקיים/חדש כאחד.


בעל עסק שלא יעמוד בדרישות החוק, חשוף לקנסות ותביעות ע"י הרשות ומערכת האכיפה וע"י בעלי מוגבלויות אשר ביקרו בעסק ו/או תביעות ייצוגיות כנגד העסק.


משרדינו נותן שירותי יעוץ בנגישות מטעמינו ועובד במקביל בשיתוף פעולה עם יועצי נגישות נוספים , בהתאם לצורך ולנדרש.
אנו מוודאים, כי העסק יאושר ברשות כראוי, כך שלא יהיה הגורם לעיכוב מתן הרישיון. 

יצירת קשר

03-9528798

03-9529935​

משה לוי 11, ראשון לציון מיקוד 7565828​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

נציג יצור עמך קשר בהקדם.

*שדה חובה

*שדה חובה

*שדה חובה

פרטי התקשרות