רישוי עסקים

 

רישיון עסק הנו היתר הניתן לעסק ומאשר לו לפעול עסקית. ההיתר ניתן על ידי הרשות ומטרתו להבטיח כי פעילות העסק תעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים בחוק, לרבות קריטריונים הנוגעים לבטיחותו ובטיחות הציבור. הרישיון ניתן מטעם הרשות (עירייה) בהתאם לסוג הפעילות העסקית ולאופי העסק. עסק שפועל ללא רישיון מתאים, עובר על החוק וצפוי לענישה ולקנסות 

?מי חייב רישיון עסק

צו רישוי עסקים כולל את רשימת העסקים המחויבים ברישיון. רשימת העסקים כוללת עשרה תחומי פעילות מרכזיים הדורשים  :רישיון עסק

מזון

אבטחה, שמירה, תחמושת ונשק

דלק ואנרגיה

תחבורה ורכב

נופש, ספורט ועינוג ציבורי

בריאות, קוסמטיקה ורוקחות

בעלי חיים וחקלאות

מחצבים, תעשייה, כימיה ומלאכה

מים ופסולת

מסחר ושונות

כל עסק חדש כישן, שינויים שנעשים בעסק, שינויים במבנה בעסק קיים, הוספת שטחים , שינוי בעלים (העברת בעלות / הצטרפות שותף חדש / פרישת שותף / מינוי מנהל קבוע / מכירת זכויות החברה / שינוי שמה של החברה ברשם החברות) חייבים בהגשת בקשה לרישיון עסק.

?איך מקבלים רישיון עסק

ראשית יש לפנות אל המחלקה לרישוי עסקים ברשות לפי מיקום העסק ולבקש מידע על העסק ומה דרוש להגשת בקשה. המידע נגיש ומוצג גם באתר הרשות .

לאחר מכן, יש להגיש, בהתאם לאינפורמציה שתישלח אליכם, בקשה לרישיון עסק.הבקשה תשוגר ע"י הפניה פנימית לגורמי הרישוי המאשרים. לגורם הרישוי יש זמן סביר למתן מענה אישור/דרישות/סירוב .במידה והבקשה תעמוד בתנאי הסף הנדרשים של כל גורמי הרישוי האישורים יועברו לרשות בדואר פנימי ויונפק רישיון העסק המיוחל,. ובמידה ולא, יישלח סירוב בליווי הכוונה בנוגע לתיקון הליקויים המעכבים את קבלת הרישיון.

קבלת הרישיון מחייבת עמידה מתמדת בכלל התנאים הקבועים בחוק לרבות תנאי התברואה, סידורי כיבוי האש, בטיחות המבנה ועוד. הרשות היא הגורם האחראי על האכיפה בנושא ובסמכותו להטיל סנקציות על פעילותו של עסק שאיננו עומד בתנאי הרישיון.

חובה להדגיש כי מומלץ להיוועץ במומחים אשר יכוונו את בעל העסק להליך תקין ונכון לאחר אבחון סוג העסק והדרישות ולחסוך הוצאות כספיות והליכים משפטיים מיותרים.

?אילו סוגי רישיונות קיימים

רישיון /היתר זמני: רישיון עסק המתיר פעילות עסקית לטווח זמן מוגבל. תוקפו המצטבר הנו עד שנתיים, לפי הרפורמה החדשה .

רישיון תקופתי: רישיון עסק בעל תוקף הנקוב בצו רישוי עסקים לפי סוג העסק/פריט הרישוי. בסמוך לסיום התוקף , הרשות שולחת הפניות לחידוש רישיון לגורמי הרישוי הרלוונטיים.

רישיון לצמיתות: רישיון קבוע אשר תקף לפרק זמן בלתי מוגבל.

?הוצאת רישיון עסק – איך עושים את זה בפועל

תהליך הרישוי כולל את השלבים הבאים:

בקשת אינפורמציה וטפסים: צרו קשר עם היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית לצורך קבלת אינפורמציה ומסמכים להגשת בקשה.

הגשת בקשה: מלאו את טופס הבקשה לקבלת רישיון עסק שקיבלתם והגישו אותו ליחידה לרישוי עסקים, בצירוף תוכניות עסק (גרמושקה) ומסמכים רלוונטיים נדרשים.

אישור ראשוני: היחידה לרישוי עסקים תבחן באופן ראשוני את מסמכי הבקשה ותאשר כי הוגשה בקשה.

בדיקה: בקשתכם תועבר לידי גורמי האישור הרלוונטיים לרבות משרד הבריאות, מכבי אש , משטרה , איכות הסביבה , הנדסה/ועדה, תברואן הרשות ..........

התאם לחוות דעתם של כלל הגורמים המאשרים תתקבל החלטה סופית ותועבר לבעל העסק.

הנפקת רישיון/היתר זמני: במידה ועמדתם בכלל התנאים  הנדרשים – יונפק לכם רישיון העסק/היתר זמני הנכסף. במידה וההחלטה שלילית, יינתנו הנחיות לתיקון ליקויים. ניתן להגיש ערעור על ההחלטה הסופית או לבצע את התיקונים הנדרשים ולהגיש בקשה חדשה לרישיון.

 

 

 

:שירותינו בתחום רישוי העסקים כוללים

:בדיקות היתכנות מקיפות טרם שכירת נכס פוטנציאלי בהתבסס על ביקור פיזי של מומחינו במקום, בחינת תיק רישוי או בניין ובדיקה של התב"ע ושל מדיניות העירייה.

ליווי והכוונה מקצועית  לכלל הליכי הרישוי משלב התכנון ועד לקבלת הרישיון / ההיתר הזמני.

טיפול בהיתרים נלווים כמו היתר שילוט, היתר פעילות לילית, היתר ישיבה חיצוני, היתר סגירת חורף ועוד.

נשמח להעניק לכם שירות כמיטב המסורת!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר

03-9528798

03-9529935​

משה לוי 11, ראשון לציון מיקוד 7565828​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

נציג יצור עמך קשר בהקדם.

*שדה חובה

*שדה חובה

*שדה חובה

פרטי התקשרות