היתר בנייה ​

היתר בנייה הנו רישיון או אישור לבנייה שמעניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבצע עבודות בניה, הריסה או שינוי בשימוש או במבנה המקרקעין של הבית / העסק. רישיון הזה ניתן בהתאם לחוק תכנון ובנייה ובהתאם לזכויות בנייה שנקבעה בתכנית בניין העיר החלה במקום (תב"ע).
היתר 
בנייה הנו מסמך פורמאלי שאליו מצורף תוכניות מבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, וגם כולל הפרטיהם של תכנון לתכנון, לבנייה ולפיקוח על בנייה .
כל בנייה, הריסה, שימוש חורג או שינוי במקרקעין ללא היתר, או בניגוד להיתר הקיים, הינה עבירה פלילית.

 

ההיתר כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט / תוכנית גרמושקה,  שם האדריכל / מהנדס, פרטי בעלי זכויות בנכס, ומידע על ההקלות שאושרו בהיתר.

זמן קבלת בין בנייה, הוא כשנה מהגשת הבקשה במינימום.
 

שלבי הוצאת המבנה בנייה (נעשה היום באמצעות "הרישוי הזמין):

שלב מס '1 - בקשת מידע מוקדם

בשלב ראשון, יש להגיש בקשה לקבל מידע מוקדם כתוב לכתוב את כל האינפורמציה הנדרשת לרבות הוראות התב"ע הקיימות בנוגע לקרוא, להגדיר שטחים בהם לא יכולים לבנות, הפקעות כאלה ואחרות החלות על הנכס ועוד. קבלת המידע כרוכה בתשלום ומותנית בהגשת מפה טופוגרפית. 

הוועדה מחויבת לשליחת מידע בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה. 

שלב מס '2 - הגשת בקשה להיתר בנייה

לאחר קבלת המידע הרלוונטי, יש לערוך את הבקשה לקבלת ההיתר בהתבסס על הנתונים שהתקבלו. בקשה זו יש לערוך בידי מהנדס מבנים, אדריכל או הנדסאי בניין ויש לציין את כל הפרטים הנדרשים כמו חישוב שטח התוספת, הגדרות להשתמש בנעשה במבנה, פירוט חומרי הבניין הנדרשים, אישור בעלות על הנכס או, לחילופין, נסח טאבו, אישור של דיירי הבניינים הנדרשים, זה והבקשה נוגעת לדירה בבית משותף, ועוד. הבקשה תועבר לבדיקת הוועדה, ובמידת הצורך, יידרשו תוספות שונות ותיקוני טעויות. לאחר שהבקשה תושלם, יש צורך בתשלום של חמישית מדמי אגרת הבנייה כמקדמה. לאחר מילוי, תועבר הבקשה לאישור ברשות הרישוי המקומית.

 

בקשת ההיתר תיבדק על ידי הוועדה, ובמידה והיא עומדת בכל התקנות וכתובה כחוק, תאושר.
היה והבקשה אושרה בידי מהנדס הועדה, הבקשה תועבר לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לכל אחת מהרשויות המקומיות בישראל וועדה משלה שהינה גדולה קריטריונים ספציפיים משלה. עם שיקול מכלול ההיבטים, הוועדה עשויה לפסול את הבקשה, לאשר אותה, או להתנות אותה בתנאים מסוימים.

היה והבקשה נפסלה, לא יכול להרגיש ערעור על החלטה הוועדה בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובה.
משמעות ו
הבקשה אושרה, החלטת הוועדה תועבר אל המבקש והוא יידרש לשלם היטל השבחה ואגרה.
במהלך הבנייה יהיה תקף לתקופה של שלוש שנים מיום הנפקתו.

 

מתי לא ניתן לקבל היתר בנייה? 

כאשר הבקשה להוצאת חלק בנייה הכוללת סטייה בולטת מתכנת הבניין המקורי, הבקשה לא תאושר.
עם זאת, הגדרת רמת הסטייה לפרויקט המקורי ניתנת לפרשנות ולשיקול דעתה הספציפי של הוועדה. היתר בנייה בדיעבד יינתן במקרים במקרים מסוימים ומצריך קבלת ארבעה אישורים במקביל: פטור מפיקוד העורף, אישור פיתוח, הצהרת מהנדס ואישור אינסטלציה.

כמה זמן אורך התהליך?

משך הזמן הנדרש להנפקת היתר בנייה עשוי להשתנות מבקשה לבקש צורך לנתונים הספציפיים
של כל מקרה לגופו.

ההתנהלות תלויה בשימוש רבה, באופן אישי התנהלותה של הוועדה, ולרוב, ההליך יארך כשנה.

כמה זה עולה?

עלות הנפקת ההיתר עשויה גם היא להשתנות בהתאם לגורמים המקצועיים השונים הנוטלים חלק בתהליך. יש לקחת בחשבון גם אגרות בנייה והוצאות פרסום שונות. בגדול, תידרשו, במרבית המקרים, להוציא מכיסכם כמה אלפי שקלים חדשים בדרך אל היעד הנכסף.

 

 

מעוניינים להוציא היתר בנייה? אם גם אתם מוצאים את עצמכם חוששים מהליך ביורוקרטי סבוך ומתיש שיגזול מזמנכם ויגרום לכם טרדה מרובה, ואם גם לכם חשוב לנהל את התהליך ביעילות מקסימלית ובמינימום זמן, חשוב שלא תתפשר על ליווי אישי מקצועי וצמוד לכל אורך הדרך.

 

 

03-9528798

03-9529935​

משה לוי 11, ראשון לציון מיקוד 7565828​

פרטי התקשרות